Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Kluby Senior+ w Kołobrzegu

 

Logo przedstawia napis Senior+ oraz zarys domu z wtopionym symbolem serca

                                                              Plakat reprezentujący dofinansowanie ze środków państwowych klubu senior+

Klub Senior + I, ul. Okopowa 15a

                                                               Plakat reprezentujący dofinansowanie ze środków państwowych klubu senior+ 2

Klub Senior + II, ul. Koszalińska 28A

Witamy na stronie Klubów Senior+ w Kołobrzegu

Kluby Senior+ w Kołobrzegu funkcjonują zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

Cel działania Klubów:

Kluby Senior+ w Kołobrzegu to miejsce spotkań mieszkańców Kołobrzegu w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji.
Celem Klubów Senior+ w Kołobrzegu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.

Uczestnictwo w Klubach Senior+:

Uczestnikiem / uczestniczką Klubu Senior+ w Kołobrzegu może zostać każdy mieszkaniec Kołobrzegu, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.
Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.

Uczestnictwo w Klubie Senior+ w Kołobrzegu odbywa się na zasadach:

 • poszanowania podmiotowości każdego Seniora, poszanowania godności, wolności
  i intymności uczestników;
 • zapewnienia Seniorom poczucia bezpieczeństwa;
 • zapewnienia otwartego dostępu do usług;
 • promowania samorządności poprzez wybór i działalność Rady Klubu;
 • promowania potencjału i doświadczenia Seniorów;
 • motywowania Seniorów do samopomocy;
 • animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Seniora / Seniorki;
 • animowania integracji pomiędzy Seniorami, a środowiskiem lokalnym;
 • promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

Pomoc w formie pobytu w Klubie Senior+ przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej. Wnioski można składać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15-15A w godzinach 7.30 - 15.30. 

Oferta Klubów:

Oferta Klubów realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubów.
Kluby oferują Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne, spotkania integracyjne.

Pobyt w Klubach obejmuje dostęp do następujących form wsparcia:

 • terapii zajęciowej prowadzonej w grupach lub sekcjach;
 •  warsztatów edukacyjnych;
 • zajęć o charakterze prozdrowotnym;
 •  spotkań o charakterze edukacyjnym: prelekcji, odczytów, seminariów itd.
 •  spotkań okolicznościowych i integracyjnych, w tym imprez artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.;
 •  wyjazdów edukacyjno – integracyjnych, w tym wizyt studyjnych;
 •  indywidualnych konsultacji lub poradnictwa, w tym socjalnego i psychologicznego;
 • innych zajęć o charakterze aktywizującym lub rekreacyjnym.

Samorząd uczestników Klubów:

Samorząd uczestników reprezentuje Rada Klubów Senior+ w Kołobrzegu, której kadencja trwa 12 miesięcy.

Podstawy działania Klubów:

Kluby działają zgodnie z przepisami:

 •  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 •  uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie utworzenia Klubów Senior+ w Kołobrzegu;
 •  uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad
  ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubach Senior+ w Kołobrzegu;
 •  Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,
 • Regulaminu Klubu Senior+ w Kołobrzegu.

Podmiot prowadzący: Gmina Miasto Kołobrzeg
jednostka organizacyjna: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg
ul. Okopowa 15-15A
Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Wyposażenie Klubu Senior+ Moduł I” – umowa nr 234/S4/S+/M1/2018 z 28 marca 2018 r.

Kontakt:

Kierownik Ośrodka Wsparcia Aktywny Senior:
Elżbieta Sikora, tel. 94 35 52 501,  e-mail: e.sikora@cus.kolobrzeg.pl

siedziba placówek:

Klub SENIOR+ I w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15a
(budynek Centrum Spraw Społecznych)
tel. 94 35 52 518 - w godzinach 15:00 – 19:00
tel. 94 35 52 501 - w godzinach 7:30 - 15:30

Klub SENIOR+ II w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg, ul. Koszalińska 28A
tel. 780 282 626 - w godzinach 7:30 - 19:00
tel. 94 35 52 501 - w godzinach 7:30 - 15:30  

 

Artykuły

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-21 22:20przez:
Opublikowano:2020-09-21 10:30przez: Anna Waligórska
Zmodyfikowano:2023-12-15 10:30przez: Damian Pabin
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:17707

Rejestr zmian

 • [2023-12-15 10:30:22]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-12-15 10:29:39]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-07-28 15:07:09]Damian Pabindodanie załącznika
 • [2023-07-28 14:21:16]Damian Pabindodanie załączników
 • [2023-06-20 11:16:56]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-04-02 23:10:18]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2023-03-30 08:23:07]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-13 15:30:36]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-13 15:29:47]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-13 15:27:56]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-13 15:27:20]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-13 15:25:02]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-13 15:24:34]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-13 15:24:07]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-13 15:22:02]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-13 15:16:26]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-13 15:14:58]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-13 15:14:26]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-13 15:14:03]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-13 15:11:44]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-13 15:08:35]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-06 10:07:04]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-06 10:05:54]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-06-29 08:20:45]Damian PabinAktualizacja
 • [2021-11-24 12:30:54]Anna WaligórskaAktualizacja strony
 • [2021-11-24 12:30:18]Anna WaligórskaAktualizacja strony
 • [2021-11-24 12:21:02]Anna WaligórskaAktualizacja strony
 • [2021-11-23 12:57:47]Anna WaligórskaAktualizacja strony
 • [2021-11-23 12:57:23]Anna WaligórskaAktualizacja strony
 • [2021-11-23 12:54:25]Anna WaligórskaAktualizacja strony
 • [2021-11-23 12:44:57]Anna WaligórskaAktualizacja strony
 • [2021-11-23 12:41:56]Anna Waligórskaaktualizacja artykułu