Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu - Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

Logotyp Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu informuje mieszkańców Kołobrzegu o możliwości skorzystania z usług teleopieki w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok.

Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Program realizowany jest zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/953/23 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia
21 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2023 w zakresie usług teleopieki w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów 2023”

Realizatorem programu na rzecz mieszkańców Kołobrzegu jest Centrum Usług Społecznych
w Kołobrzegu.

Zakres przedmiotowy i podmiotowy programu osłonowego w zakresie usług teleopieki

 1. Program osłonowy realizowany jest na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

 2. W ramach programu realizowany jest moduł II programu „Korpus Wsparcia Seniorów 2023”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. opieki na odległość, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

 3. Beneficjentami programu są kołobrzeżanie w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom. Weryfikacji spełnienia powyższego kryterium dokonują pracownicy CUS
  w Kołobrzegu.

 4. W ramach programu udostępnia się seniorom tzw. opaski bezpieczeństwa wyposażone
  w następujące funkcje:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

 • detektor upadku,

 • czujnik zdjęcia opaski,

 • lokalizator GPS,

 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora pomocy (tzw. telecentrum).
W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie przycisku bezpieczeństwa, znajdującego się na opasce, powoduje połączenie się ze stale gotowym do interwencji telecentrum. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi, tj. w zależności od sytuacji zapewnia wsparcie emocjonalne przez telefon, prosi o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), prosi o interwencję pracownika CUS w Kołobrzegu lub wzywa służby ratunkowe.

 1. Udostępnienie opaski bezpieczeństwa odbywa się na podstawie umowy użyczenia.

 2. Udzielenie wsparcia w ramach programu nie zależy od wysokości dochodów seniora
  (w programie nie ustala się kryterium dochodowego), nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i nie jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej.

 3. Beneficjenci otrzymują wsparcie w ramach programu osłonowego nieodpłatnie
  w kolejności zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023” powinny kontaktować się telefonicznie z Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu w godzinach
7.30 – 15.30 pod numerami telefonów:
94 35 52 300 (sekretariat CUS) lub 94 35 52 326 lub
516 233 605
.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-08-02 08:05przez:
Opublikowano:2023-08-02 08:05przez: Damian Pabin
Zmodyfikowano:2023-08-02 08:03przez: Damian Pabin
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:1700

Rejestr zmian

 • [2023-08-02 08:03:19]Damian Pabinzałożenie zakładki