Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny lub innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemocy może doświadczyć każdy. Bez znaczenia jest miejsce zamieszkania, wykształcenie, stanowisko, status materialny czy społeczny.

Przemoc to nie tradycja!

Dla przemocy nie ma żadnego usprawiedliwienia!

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, każdy kto się o nim dowie ma obowiązek powiadomić prokuratora lub Policję (art. 304§1 kpk).

Postępowanie w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie uregulowane zostało w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

W sytuacji uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie podejmuje się procedurę Niebieskiej Karty. Obowiązek ten spoczywa na przedstawicielach podmiotów:

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej

 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

 • Policja

 • oświata

 • ochrona zdrowia.

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza Niebieska Karta A w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Niebieska Karta A przekazywana jest Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu, powołanemu przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Zespół to grupa specjalistów współpracujących ze sobą w celu udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie, Zespół powołuje grupy robocze. Ich zadaniem jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie Zespołu oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji swoich zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

Każda osoba, która doznaje przemocy w rodzinie, jest jej świadkiem lub stosuje przemoc w rodzinie może zgłosić się po pomoc.

Kontakt w sprawach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

   1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
    • siedziba i adres do korespondencji: budynek Centrum Spraw Społecznych
     78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15A, pokój 8

    • nr telefonu: 94 35 52 390; 94 35 52 396, kontakt w godzinach 7.30 – 15.30, e-mail - zespol.interdyscyplinarny@cus.kolobrzeg.pl.

   2. Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu - pracownicy socjalni ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Alicja Sznajder, Edyta Milewska
    • siedziba: budynek Centrum Spraw Społecznych 78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15A, pokój nr 14
    • nr telefonu: 94 35 52 396, kontakt w godzinach:

poniedziałek 8.00 – 9.00

wtorek 8.00 – 9.00 i 14.00 – 15.00

środa 8.00 – 9.00

czwartek 8.00 – 9.00 i 14.00 – 15.00

piątek 8.00 – 9.00.

 1. Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych - realizator zadania: Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień (działanie współfinansowane z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2023)
    • siedziba: budynek Centrum Spraw Społecznych 78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15A (parter)

    • nr telefonu: 94 71 36 145

    • oferta specjalistycznego wsparcia:

psycholog Aleksandra Antczak - poniedziałki, godziny 14.00 – 16.00

terapeuta uzależnień Małgorzata Szczubkowska – wtorki, godziny 13.00 – 15.00

radca prawny Mariola Maksymowicz – środy, godziny 14.00 – 16.00

terapeuta uzależnień Aleksander Sottek – czwartki, godziny 18.00 – 20.00.

   1. Więcej informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajduje się na stronie Urzędu Miasta Kołobrzeg

Artykuły

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-21 22:24przez:
Opublikowano:2020-09-21 15:29przez: Anna Waligórska
Zmodyfikowano:2023-04-03 15:28przez: Damian Pabin
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:6653

Rejestr zmian

 • [2023-04-03 15:28:23]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-04-03 15:18:11]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-04-02 22:30:19]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2023-02-09 13:29:33]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-01-05 11:44:39]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-01-05 07:29:45]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-10-03 10:17:58]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-03-11 08:23:06]Damian PabinDodanie nowego pliku
 • [2022-02-08 09:19:05]Damian PabinAktualizacja strony
 • [2022-02-08 09:17:18]Damian PabinAktualizacja artykułu
 • [2021-09-13 12:19:32]Anna WaligórskaAktualizacja strony
 • [2021-07-22 07:28:06]Anna WaligórskaAktualizacja strony