Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu - Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów

Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów

Witamy na stronie Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów

Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów to placówka przeznaczona dla mieszkańców Kołobrzegu, kobiet i mężczyzn nieaktywnych zawodowo w wieku 60 i więcej lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, szczególnie dla osób, które ze względu na swoją sytuację zdrowotną i rodzinną wymagają wsparcia w zakresie integracji i włączenia społecznego.

Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów jest finansowany ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg.

Celem głównym Domu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych, seniorów do społeczności lokalnej.

Dom posiada 20 miejsc i funkcjonuje od poniedziałku do piątku przez 7 godzin dziennie (7.45 – 14.45), a w tym czasie zapewnia każdemu uczestnikowi m.in.:

 • miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu, domową atmosferę,
 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 • dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad),
 • stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów,
 • usługi wspierające:
  • organizację czasu wolnego,
  • umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych (w tym m.in. zajęcia terapeutyczne, zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, zajęcia ułatwiające samodzielne funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu społecznym, rozwój pasji i zainteresowań, itp.),
  • zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich,
  • kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej,
  • stworzenie warunków do: rozwoju samorządności uczestników Domu, samopomocy uczestników, rozwoju integracji pomiędzy seniorami a środowiskiem lokalnym i wolontariatu międzypokoleniowego, a także zapewnienie pomocy w postaci pracy socjalnej (m.in. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych przekraczających możliwości seniorów, rozwijanie kontaktów z rodziną uczestnika oraz otoczeniem).

Miejsce w Domu przyznawane jest na wniosek seniora, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Łącznie z wnioskiem senior przedkłada m.in. informację o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o miejsce w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów wraz z opinią lekarską o braku zdrowotnych przeciwskazań do pobytu i uczestnictwa w zajęciach Domu (druk dostępny u pracowników socjalnych Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu).

Miejsce w Domu przyznaje się osobie będącej mieszkańcem Kołobrzegu, której sytuacja osobista lub rodzinna uniemożliwia lub znacznie ogranicza dostęp do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Pobyt w Domu jest odpłatny, a wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji osoby zainteresowanej, ustalonej w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsca w Domu mają osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Osoby te nie ponoszą odpłatności za pobyt. Każdy wniosek o przyznanie miejsca w Domu rozpatrywany jest indywidualnie.

Placówka jest przystosowana i przyjmuje osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy balkonika/kul.

Jednocześnie placówka nie jest przystosowana do pobytu i nie przyjmuje:

 • osób, których stan zdrowia wymaga stałej indywidualnej opieki i terapii, w tym osób leżących,
  osób zaburzonych psychicznie lub osobowościowo,
 • osób, u których stwierdzono zaawansowane zmiany psychoorganiczne.

Dom działa zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1508),
 • Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (Zarządzenie Nr 93/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego MOPS z późn. zm.),
 • Uchwały XLIII/663/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 3470),
 • Regulaminu Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów.

W sprawie przyznania miejsca w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów należy kontaktować się z pracownikami socjalnymi Działu Pracy Socjalnej (kliknij aby skontaktować się z pracownikiem socjalnym)

Szczegółowych informacji o organizacji i funkcjonowaniu Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów udziela także Kierownik Ośrodka Wsparcia Aktywny Senior - Elżbieta Sikora, tel. 94 35 52 501, kontakt przez e-mail: e.sikora@cus.kolobrzeg.pl

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-21 22:20przez:
Opublikowano:2020-09-21 15:07przez: Anna Waligórska
Zmodyfikowano:2023-07-28 15:06przez: Damian Pabin
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:8174

Rejestr zmian

 • [2023-07-28 15:06:11]Damian Pabindodanie załącznika
 • [2023-07-28 14:23:16]Damian Pabindodanie załączników
 • [2023-04-02 23:13:52]Anna Waligórskaaktualizacja