Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu - Zespół do spraw asysty rodzinnej

Zespół do spraw asysty rodzinnej

W Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15-15A działa Zespół ds. Asysty Rodzinnej.

Zespół zajmuje się wspieraniem rodzin z dziećmi, w szczególności rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, rodzin wielodzietnych, rodziców samotnie wychowujących dzieci, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do zadań Zespołu Asysty Rodzinnej należy:

 1. diagnozowanie i analizowanie sytuacji rodzinnej pod kątem zaistniałych problemów
  i deficytów

 2. prowadzenie działań wspierających na rzecz rodzin biologicznych, których dzieci znajdują się poza rodziną

 3. prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodzin w celu rozwijania ich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych

 4. w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o przyznanie usług opiekuńczych dla rodzin
  z dziećmi, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych

 5. organizowanie dla rodzin grup wsparcia / grup samopomocowych mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie ich izolacji

 6. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

 7. organizowanie dla rodzin potrzebujących opieki psychologicznej, konsultacji indywidualnych, porad psychologicznych i prawnych

 8. zgłaszanie propozycji zmian do aktualnego Miejskiego Programu Wspierania Rodziny oraz współtworzenie kolejnych programów wspierania rodziny

 9. współpraca z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

 10. współpraca ze szkołami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

W skład Zespołu wchodzą pracownicy Działu Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej (WR) Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu:

 1. Główny specjalista pracy socjalnej Monika Karpińska, tel. 94 35 52 309, e-mail:m.karpinska@cus.kolobrzeg.pl

 1. asystenci rodziny.

W posiedzeniu Zespołu bierze udział pracownik socjalny WR współpracujący z rodziną.

Posiedzenie Zespołu może mieć charakter otwarty i odbywać się z udziałem członków rodziny korzystającej ze wsparcia asystenta rodziny oraz przedstawicieli innych podmiotów, którzy mogą mieć wpływ na diagnozę problemu lub organizację i realizację planu pomocy rodzinie, w tym:

 1. pedagogów szkolnych

 2. psychologów

 3. kuratorów Zespołu kuratorskiej służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Kołobrzegu

 4. dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu

 5. przedstawicieli placówek ochrony zdrowia.Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-11-01 21:08przez:
Opublikowano:2020-11-01 10:43przez: Anna Waligórska
Zmodyfikowano:2023-12-06 10:42przez: Damian Pabin
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:6087

Rejestr zmian

 • [2023-12-06 10:42:57]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-08-28 12:37:08]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-08-28 12:36:55]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-04-02 22:24:16]Anna Waligórskaaktualizacja