Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu - Kołobrzeskie Becikowe

Kołobrzeskie Becikowe

Od dnia 01.07.2019 posiadacz Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „Kołobrzeskiego becikowego”.
Wnioski o przyznanie tego świadczenia są przyjmowane w siedzibie CUS w Kołobrzegu przy ul. Okopowa 15 w  Dziale Świadczeń Pieniężnych dla Rodziny.
Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15.30 

Zasady przyznawania „Kołobrzeskiego becikowego”

„Kołobrzeskie becikowe” jest formą realizacji zadania własnego Gminy Miasto Kołobrzeg, jakim jest polityka prorodzinna. Postawą ustanowienia tego świadczenia jest program pn. Kołobrzeska Karta Mieszkańca wprowadzony Uchwałą nr V/68/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019r. oraz Uchwała nr VIII/90/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Kołobrzeskie becikowe”, zmieniona Uchwałą nr XVII/257/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019r.
Świadczenie przysługuje w wysokości 500,00 zł na każde urodzone, żywe dziecko i jest niezależne od dochodu rodziny.
Istotnym jest również, że świadczenie przysługuje na dzieci urodzone od 01.07.2019r.

W przypadku dzieci urodzonych po 31.12.2019r., posiadających zaświadczenie potwierdzające upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie i po porodzie do ukończenia 1. roku życia, wystawione przez lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej – świadczenie przysługuje w wysokości 1 000,00 zł.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może złożyć matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub faktyczny zamieszkujący wraz z dzieckiem na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (świadczenie przysługuje jednemu z rodziców).
Podstawą realizacji świadczenia jest złożenie wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Kołobrzeskie becikowe” wraz z dokumentem potwierdzającym zamieszkanie w Kołobrzegu uprawnionych osób, co najmniej od 12 miesięcy przed dniem urodzenia się dziecka.
Warunkiem wypłaty świadczenia jest również posiadanie aktualnej „Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca”.
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobieniem w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką prawną, faktyczną, lub przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia.

W przypadku złożenia wniosku przez:

 • opiekuna prawnego do wniosku powinno być dołączone zaświadczenie sądu rodzinnego potwierdzające ustanowienie opieki lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o ustanowieniu wnioskodawcy opiekunem dziecka.
 • opiekuna faktycznego do wniosku załącza się zaświadczenie sądu rodzinnego potwierdzające toczące się postępowanie o przysposobienie dziecka oraz oświadczenie o objęcie dziecka opieką.
  W przypadku wniosku dotyczącego dziecka przysposobionego do wniosku załącza się odpis prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka.

Ubiegając się o świadczenie dla dziecka, u którego zdiagnozowano upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie i po porodzie do ukończenia 1. roku życia do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające ten fakt.
Świadczenie nie przysługuje rodzicowi w przypadku porzucenia dziecka lub oddania go adopcji, albo gdy z jakichkolwiek przyczyn w dniu złożenia wniosku nie sprawuje stałej opieki nad dzieckiem.
Wnioskodawca spotka się z odmową również w sytuacji gdy w innej gminie została pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, przyznana na podstawie art. 22a ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-20 19:36przez:
Opublikowano:2020-09-20 13:08przez: Anna Waligórska
Zmodyfikowano:2024-04-09 13:07przez: Anna Waligórska
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:7768

Rejestr zmian

 • [2024-04-09 13:07:28]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2024-02-01 13:55:20]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2023-04-24 09:35:39]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-04-03 15:30:02]Damian PabinAktualizacja
 • [2023-03-28 23:30:40]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2023-02-22 13:49:34]Damian PabinAktualizacja
 • [2022-09-15 15:21:26]Damian PabinAktualizacja strony
 • [2022-09-15 15:17:56]Damian PabinAktualizacja strony