Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Projekty Socjalne

Projekt socjalny pn - „Nie jesteś sam” – Kolacja Wigilijna dla osób starszych, samotnych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest dla osób starszych, samotnych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Celem projektu jest udzielenie wsparcia najbardziej potrzebującym beneficjentom pomocy społecznej, którzy z uwagi na swoją chorobę, niepełnosprawność w okresie świąt Bożego Narodzenia pozostają samotni w swoich mieszkaniach. W ramach działań projektowych adresatom projektu zostają dostarczone zestawy dań świątecznych. W skład każdego zestawu wchodzą potrawy wigilijne, opłatek oraz własnoręcznie przygotowany przez pracowników tutejszego ośrodka stroik świąteczny. Nawiązując do tradycji beneficjenci otrzymują również kartki z życzeniami, które są wykonane przez pracowników lub dzieci z placówek oświatowych. Zestawy ze świeżą gałązką świerku zostają dostarczone uczestnikom projektu osobiście przez panie opiekunki zatrudnione w tutejszym ośrodku. Projekt będzie realizowany w latach kolejnych.

Projekt socjalny „Śniegowiec”

Projekt socjalny „Śniegowiec”, jest kontynuacją działań ubiegłych lat, która stanowi jedną z form wsparcia w okresie zimy dla osób bezdomnych zamieszkujących na działkach ogrodowych, obrzeżach miasta lub w pustostanach, które nie wyrażają zgody na pobyt w Schronisku lub Ogrzewalni. Powyższy projekt ma na celu nie tylko poprawę sytuacji osób bezdomnych w okresie zimowym ale również uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby w/w grupy osób. Istotną rolę w tym przedsięwzięciu odgrywają sygnały od mieszkańców oraz zarządców budynków, w których przebywają osoby bezdomne np. w piwnicach, śmietnikach lub na klatkach schodowych . Posiadając wiedzę o miejscu pobytu osób bezdomnych pracownicy MOPS-u mogą skutecznie interweniować oraz zapobiec tragedii.

W ramach projektu osobom bezdomnym zapewnia się ciepłą bieliznę osobistą, odzież, obuwie, kołdry, poduszki i koce z magazynu odzieży MOPS K-g. W okresie realizacji projektu przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia powyższe osoby mogą skorzystać z Ogrzewalni przy kołobrzeskim schronisku. Istnieje również możliwość spożycia ciepłego posiłku czy skorzystania z sanitariatów. Oprócz pomocy w naturze osoby bezdomne mają możliwość uzyskania wsparcia i poradnictwa ze strony trzech pracowników socjalnych, realizujących działania projektowe. Partnerem projektu jest Straż Miejska w Kołobrzegu. Wyjazdy do osób bezdomnych odbywają się w asyście Straży Miejskiej dwa razy w tygodniu. Działania projektowe w szczególności ukierunkowane są na objęcie wsparciem i przygotowaniem do okresu zimy osób samotnych, starszych, bezdomnych przebywających w miejscach narażonych na wychłodzenie organizmu pod wpływem niskich temperatur.

Z uwagi na problematykę osób bezdomnych, projekt „Śniegowiec” będzie nadal realizowany przez pracowników socjalnych.

Projekt socjalny ,,Polskie tradycje świąteczne”

Święta wielkanocne czy bożonarodzeniowe są okresem, który w naszej tradycji kojarzy się z rodziną, ze wspólnym spędzeniem tego magicznego czasu z najbliższymi. Takie spotkania mają utwierdzić uczestników o przynależności do społeczności lokalnej i zmniejszyć ich poczucie osamotnienia w tym szczególnym czasie. Rozbudzenie chęci do uczestniczenia i kultywowania świątecznych tradycji może stanowić jedną z przyczyn do podjęcia przez osoby bezdomne działań do zmiany swojej sytuacji życiowej i w efekcie końcowym do wyjścia z bezdomności.

Adresatami powyższego projektu są osoby bezdomne przebywające w Schronisku i Ogrzewalni działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

Działania projektowe polegają na wspólnym wykonaniu dekoracji świątecznych na terenie pomieszczeń Schroniska dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalni, wspólnych zakupach artykułów spożywczych, wspólnego przygotowania wybranych potraw świątecznych, przygotowania i udekorowania świątecznego stołu oraz najważniejsze - wspólnego spędzenia czasu w okresie Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia.

Projekt socjalny „Garść gipsu”

Od miesiąca V.2021r. realizowany jest projekt socjalny, który ma na celu integrację mieszkańców miasta Kołobrzeg, pomoc sąsiedzką i wymianę usług.

Mieszkańcy miasta korzystają bezpłatnie z zasobów zgromadzonych w magazynie celem poprawy warunków mieszkaniowych takich jak np. odświeżenie ścian, czy położenie paneli podłogowych.

Kołobrzeżanie mniej zamożni to bardzo często świetni fachowcy, którzy pracują bez umowy na budowach. W magazynie znajduje się tablica informująca o wykonaniu prac remontowo – budowlanych za niewielką opłatą, z której korzystają mieszkańcy całej społeczności lokalnej.

W ramach pracy socjalnej 3 razy w tygodniu tj. poniedziałek, środka i piątek w godzinach od 12:00 do 14:00 przy ul. Unii Lubelskiej 35, jeden z pracowników obsługuje magazyn. Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać pod numerami telefonu: 94 35 52 311 lub 94 35 53 303. Założeniem projektu jest również stworzenie sieci punktów na terenie całego miasta w kolejnych latach.

Projekt socjalny pn. "Bawmy się razem ..." organizowany w formie festynu rodzinnego na lata 2021-2023.

Projekt socjalny „Bawmy się razem…” jest kontynuacją działań z lat ubiegłych, których głównym celem jest ukazanie uczestnikom sposobów kreatywnego spędzania czasu wolnego poprzez sport i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Projekt jest realizowany w formie festynu rodzinnego. Cele szczegółowe projektu to:

  • zintegrowanie rodzin poprzez wspólną zabawę;
  • zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie gospodarowania czasem wolnym dziecka oraz wzmocnienie więzi pomiędzy rodzicami/opiekunami i ich dziećmi poprzez wspólną twórczą zabawę;
  • poznanie przez rodziny form spędzania czasu wolnego poprzez sport i rekreację;
  • propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu;
  • wspólne spędzenie wolnego czasu przez rodziny;

Przygotowania do realizacji projektu rozpoczynają się już w maju, natomiast jego realizacja następuje w czerwcu. Adresatami projektu są rodziny z dziećmi zamieszkujące w rejonach pracy socjalnej na terenie miasta Kołobrzeg. Planowana liczba dzieci wraz z rodzicami/opiekunami to co roku około 250 osób.  Działania projektowe polegają na organizacji zabaw i konkursów, które pozwolą wszystkim uczestnikom na rozwój własnej kreatywności, naukę współpracy i zdrowej rywalizacji, a  przede wszystkim zapewni doskonałą zabawę. Wszyscy uczestnicy festynu otrzymują upominki oraz słodkości. 

Projekt socjalny "Rodzinna magia świąt" na lata 2021-2023

Święta Bożego narodzenia czy Wielkanocne są czasem, który w naszej tradycji związany jest z rodziną, ze wspólnym spędzeniem tego magicznego okresu. Pielęgnowanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom polskich tradycji świątecznych związane jest ściśle z rodziną, z radością dzieci przygotowujących samodzielnie różne ozdoby świąteczne, które w tych okresach nam towarzyszą. Wspólna praca poprzez zabawę może zjednoczyć rodzinę, tworzyć nowe relacje między dorosłymi a dziećmi, które pozytywnie wpływają na więzi rodzinne lub mogą je poprawić. Wykonywanie ozdób i dekoracji świątecznych od pokoleń łączyło rodziny i przynosiło satysfakcję z samodzielnie wykonanych prac.

Działania projektowe będą polegały na kreatywnym spędzeniu wolnego czasu rodzin z dziećmi poprzez wspólne wykonywanie ozdób i dekoracji świątecznych. Dekorowanie mieszkań, choinki lub stroików świątecznych jest jednym z elelmentów przygotowań do świąt, które spędzamy z najbliższymi i jest zapisane w naszej tradycji. Przygotowanie samodzielnie dekoracji daje, szczególnie dzieciom, ogromną satysfakcję i radość, a pomoc rodzica w ich realizacji będzie dodatkowym bonusem.

Projekt realizowany będzie cyklicznie w latach 2021-2023 w okresach przedświątecznych.

Zajęcia adresowane są łącznie do ok. 50 rodzin z terenu miasta Kołobrzeg biorących udział w projekcie „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023”.

Artykuły

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-07-05 15:00przez:
Opublikowano:2021-07-05 14:14przez: Anna Waligórska
Zmodyfikowano:2021-11-29 14:10przez: Anna Waligórska
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:6722

Rejestr zmian

  • [2021-11-29 14:10:51]Anna WaligórskaDodanie nowego projektu "Rodzinna magia świąt"
  • [2021-11-16 14:21:12]Anna Waligórskaaktualizacja
  • [2021-08-06 10:02:26]Anna WaligórskaAktualizacja podstrony
  • [2021-07-05 14:59:55]Anna Waligórskadodanie nowej zakładki