Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu - Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2023

Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2023

Logotyp ministerstwa rodziny i polityki społecznej

Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2023

Centrum Usług Społecznych informuje mieszkańców Kołobrzegu o możliwości skorzystania
z usług opieki wytchnieniowej w ramach resortowego
Programu Ministra Rodzinny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023.

Realizacja zadania finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany jest zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/954/23 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia
21 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2023 w zakresie usług opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”.

Realizatorem programu na rzecz mieszkańców Kołobrzegu jest Centrum Usług Społecznych
w Kołobrzegu.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej

 1. Celem realizacji usług opieki wytchnieniowej jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi:

 • nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem,

którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

 1. Beneficjantami usług są mieszkańcy Gminy Miasto Kołobrzeg.

 2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

 3. Beneficjent, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach programu osłonowego.

 4. Program realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym
  i zapewnienie w czasie tego pobytu:

 1. całodobowej opieki i wsparcia w zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w zastępstwie członków rodziny lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę,

 2. wyżywienia odpowiedniego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, w tym ciepłego posiłku z uwzględnieniem specjalnej diety osoby objętej usługą.

 1. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

 2. Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną są realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia każdej z tych osób indywidualnego wsparcia.

 3. W procesie przyznania usług opieki wytchnieniowej bierze się pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową beneficjentów i uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa
  w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 4. Przyznanie usług opieki wytchnieniowej w ramach programu osłonowego wymaga złożenia w CUS w Kołobrzegu:

 1. karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (załącznik nr 7 do Programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023)

 2. karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny (załącznik nr 6 do Programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka

oraz

 1. zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 11 do Programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023).

 1. Wnioski realizowane będą w kolejności zgłoszeń z zastrzeżeniem zapewnienia pierwszeństwa uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej opiekunom osób, które uzyskały w ramach pomiaru niezależności funkcjonalnej nie więcej niż 75 punktów.Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 powinny kontaktować się telefonicznie z Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 94 35 52 326 lub 516 233 605.Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-07-31 14:23przez:
Opublikowano:2023-07-31 14:26przez: Damian Pabin
Zmodyfikowano:2023-07-31 14:24przez: Damian Pabin
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:1960

Rejestr zmian

 • [2023-07-31 14:24:23]Damian Pabindodanie załączników
 • [2023-07-31 14:21:03]Damian Pabinzałożenie zakładki