Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Zespół ds. przeciwdziałania przemocy

lokalizacja: 78-100 ul. Okopowa 15A, parter budynku Centrum Spraw Społecznych,
pok. 8 i 14

lista pracowników i zakres zadań:

 1. pracownicy socjalni ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Alicja Sznajder, pokój 14, tel. 94 35 52 396

Edyta Milewska, pokój 14, tel. 94 35 52 396

Przyjmowanie interesantów i kontakt:

 • poniedziałek 8.00 – 9.00

 • wtorek 8.00 – 9.00 i 14.00 – 15.00

 • środa 8.00 – 9.00

 • czwartek 8.00 – 9.00 i 14.00 – 15.00

 • piątek 8.00 – 9.00.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się
w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
W ramach procedury „Niebieskiej Karty” pracownik socjalny:

 • diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

 • udziela kompleksowych informacji o:

  • możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

  • formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc

  • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

 • zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

 • może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 1. podinspektor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Alicja Ziółkowska, pokój 8, tel. 94 35 52 390, e-mail: zespol.interdyscyplinarny@cus.kolobrzeg.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek w godzinach 7:30-15:30

Zadaniem pracownika jest prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu oraz grup roboczych powoływanych przez Zespół.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-10-03 10:16przez:
Opublikowano:2022-10-03 23:27przez: Damian Pabin
Zmodyfikowano:2023-03-28 23:25przez: Anna Waligórska
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:718

Rejestr zmian

 • [2023-03-28 23:25:30]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2022-10-03 10:15:09]Damian PabinDodanie nowego artykułu